Stichting Harmoniezaal

Op 19 december werden de medewerkers van de Stichting Harmoniezaal Schinveld door de Harmonie in het zonnetje gezet. Aanleiding was het afsluiten van een periode van 2010 tot en met 2014 waarin de Stichting door de exploitatie van de zaal het mogelijk heeft gemaakt dat de Harmonie die jaren over een verenigingslokaal beschikte. Vanaf 2015 zal de zaal door de familie Nieling worden geëxploiteerd onder de naam Feestzaal Meetpoint en kan de Harmonie in deze zaal haar activiteiten voortzetten. Na een toespraak door Rob Keulen namens de Harmonie werden de aanwezigen toegesproken door Jo Theunissen en Jan Stam namens de Stichting. Een speciaal woord van dank was er voor Mia Dohmen […]