Op 19 december werden de medewerkers van de Stichting Harmoniezaal Schinveld door de Harmonie in het zonnetje gezet. Aanleiding was het afsluiten van een periode van 2010 tot en met 2014 waarin de Stichting door de exploitatie van de zaal het mogelijk heeft gemaakt dat de Harmonie die jaren over een verenigingslokaal beschikte. Vanaf 2015 zal de zaal door de familie Nieling worden geëxploiteerd onder de naam Feestzaal Meetpoint en kan de Harmonie in deze zaal haar activiteiten voortzetten. Na een toespraak door Rob Keulen namens de Harmonie werden de aanwezigen toegesproken door Jo Theunissen en Jan Stam namens de Stichting. Een speciaal woord van dank was er voor Mia Dohmen die naast de voorkomende werkzaamheden iedere vrijdagavond de harmonieleden van een hapje en een drankje voorzag; ongeacht hoe laat het werd. Ook via deze weg nogmaals hartelijk dank aan de vrijwilligers van de Stichting maar ook de leden van de Harmonie die hun steentje aan de exploitatie hebben bijgedragen.

Stichting Harmoniezaal en vrijwilligers
Stichting Harmoniezaal en vrijwilligers