Geschiedenis Koninklijke Harmonie St. Caecilia Schinveld

De geschiedenis van St. Caecilia voert terug naar het einde van de 19e eeuw. Om precies te zijn naar het jaar 1898. Vanaf 1898 is het carnavalsfeest steeds meer in de belangstelling komen te staan van de Schinveldenaren. Die groeiende populariteit heeft ervoor gezorgd dat het niet lang meer duurde  voordat de eerste feestelijke optochten jaarlijks door de straten trokken. Ofschoon het feest was, misten de feestvierders iets tijdens die optochten: muziek. Een carnavalsoptocht zonder sfeerverhogende muziek, dat bestond niet. Het gemis van een harmonie danwel fanfare werd  helemaal duidelijk toen in 1905 de carnavalsvereniging zelf een harmonie imiteerde met kartonnen instrumenten. Dit leidde er onder andere toe dat in 1907 in Schinveld, maar ook in enkele omringende dorpen een actie op touw werd gezet om een harmonieën of fanfares op te richten.

De overlevering vertelt vervolgens dat in Schinveld in 1907 ongeveer 25 jonge mannen bijeen kwamen. Er werd een comité opgericht waarin uiteindelijk 5 personen zitting namen. Een eerste poging om geld voor instrumenten in te zamelen draaide echter op niets uit en werd dus al spoedig gestaakt. Kort daarna werd een nieuwe succesvolle poging ondernomen en zo werd de oprichting van een harmonieorkest een feit. Het opgerichte korps zou  “HARMONIE ST. CAECILIA” gaan heten. Buiten het bestuur telde de harmonie nog 18 spelende leden.

Om instrumenten te kunnen aanschaffen – we praten dan over 4 klarinetten, 2 pistons, 2 alto’s, 2 baritons, 2 trombones, 2 tuba’s, 1 bombardon en een grote trom –  moest het voor die tijd respectabele bedrag van Fl. 400,- bijeen worden gebracht. Uiteindelijk is het gelukt om het bedrag bijeen te krijgen en de instrumenten konden worden aangeschaft. Deze instrumenten werden in september afgeleverd bij de voorzitter. De kersverse leden haalden de instrumenten op en marcheerden al toeterend de markt over naar het repetitielokaal.

Het eerste optreden volgde toen de vereniging amper 10 maanden bestond. Dit vond plaats tijdens het grote muziekfeest in Nuth in 1908. In 1910 werd vervolgens een verenigingsvaandel aangeschaft dat trots gepresenteerd werd tijdens het grote festival van Amstenrade (in 1910). De daarop volgende jaren stonden vooral in het teken van deelnames aan allerlei “Wiesenfeste” in naburige dorpen zoals Gangelt, Scherpenzeel en Marienberg.

Zware tijden braken aan gedurende de beide wereldoorlogen. Zo werden diverse leden tijdens WO I  als grensbewakers opgeroepen om het vaderland te beschermen tegen naderend onheil. Tijdens WO II mocht de harmonie zich zelfs niet in het openbaar vertonen omdat men had besloten dat men niet wilde toetreden tot de cultuurkamer.

Maar na regen kwam zonneschijn. Na de bevrijding werd direct gestart met repeteren. De repetities vonden plaats in plaatselijke cafés en lokalen, onder het houtlager van de plaatselijke houthandel of op de graanzolder van de lokale graanhandel. Het ledental groeide intussen gestaag tot 40 leden in 1950. Het orkest werd zelfs zo volwassen dat tussen 1950 en 1960 enkele concertreizen konden worden gemaakt  in binnen- en buitenland.

Een verdere bloemlezing uit de behaalde successen:

1963 Bondsconcours te Ulestraten eerste prijs met lof
1966 W.M.C. Kerkrade eerste prijs superieure afdeling
1971 Grijzegrubben eerste prijs superieure afdeling
1977 Melick eerste prijs superieure afdeling
1977 In dit jaar bereikte de Harmonie St. Caecilia haar onbetwiste hoogtepunt door in Etten Leur op hetLandskampioenschap te zegevieren en de Oranje wimpel te bemachtigen.
1987 Limbricht eerste prijs superieure afdeling
1991 Bondconcours te Maasbracht eerste prijs superieure afdeling
1996 Deelname aan het Bondsconcours te Venlo waar met 324,5 punten een eerste prijs met lof der jurywerd behaald
2001 W.M.C. Kerkrade 94,3 (in oud telling 339,5) punten eerste prijs met onderscheiding en Limburgs kampioen
2006 Bondsconcours te Venlo 91,42 punten in de eerste divisie en behalen van de dagprijs
2007

2017

100-jarig jubileum

110-jarig jubileum