Bestuur Harmonie St. Caecilia
Eric Sturmans Eerste penningmeester
Hetty Theunissen Tweede penningmeester, Dames comité
Karin Spaas Secretaris
Jan Stam SHOO
Pascal Tielemans Algemeen
Har Delissen PR
Rob Keulen Waarnemend voorzitter
Rita Welling Beschermvrouwe, adviseur